Nguyễn Ngọc Tuyết sinh năm 1958, quê quán Thạc Gián, Đà Nẵng, hiện ở thành phố Hồ Chí Minh.

Thơ văn là niềm đam mê từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường nên đã chọn những con chữ làm bạn đồng hành, gửi những tâm tư, những trăn trở trong cuộc sống vào trang giấy. Dù như thế nhưng đến năm 1990 mới bắt đầu chập chững bước vào thi đàn.

Tác phẩm:
- Giọt đầy giọt vơi (2005, NXB Tổng hợp Tp.HCM)
- Lá trở (2006, NXB Thanh niên)