Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Ngọc Tuyết vào 27/05/2008 07:46

lớp lớp triều dâng biển cuốn trôi
ẩn thân còng nhỏ dưới bờ khơi
loanh quanh đuổi bắt hoài trên cát
giũ sóng vào thơ náu nỗi người.