19/01/2022 04:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nỗi người

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuyết

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Ngọc Tuyết vào 27/05/2008 07:46

 

lớp lớp triều dâng biển cuốn trôi
ẩn thân còng nhỏ dưới bờ khơi
loanh quanh đuổi bắt hoài trên cát
giũ sóng vào thơ náu nỗi người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Tuyết » Nỗi người