Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Ngọc Tuyết vào 07/01/2008 17:03

ngốc vay phố núi mùa xuân
vay câu lục bát trong ngần trang thơ
ngốc vay hư thực giấc mơ
vay biêng biếc nhớ để giờ khó quên
ngốc vay chiều lỡ bên triền
vay câu dâu bể để thuyền lênh đênh
vay đời nửa mảnh tình phiền
lưng ngày trả hết vào phiên chợ chiều.