Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Ngọc Tuyết vào 08/06/2008 07:11

Dưới cát là gì?
Dưới cát là đất
Dưới đất là gì?
Dưới đất là đá
Dưới đá là gì?
Dưới đá là kỷ niệm
Mấy tầng
lấp một chân dung
Mịt mù phủ kín
trùng trùng nhớ thương
Dưới đá
là kỷ niệm vương
Nằm sau kỷ niệm
là vườn tình yêu
Tình yêu
chải tóc mỗi chiều
Xe từng sợi nhớ
quấn đều thời gian
Thời gian
như bánh xe hoang
Lăn trên kỷ niệm
để hằn dấu đau
Dưới đất
dưới cát là sầu
Dưới tầng kỷ niệm
Đêm thâu trắng tàn