Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Ngọc Tuyết vào 26/05/2008 10:39

hạt tình lăn chạm triều thơ
gãy đi mấy đoạn nắng mơ khoác chiều
đoạn vàng
ứa giọt cô liêu
đoạn xanh
lén giấu
bao nhiêu là buồn
dưới triền lòng đổ mưa tuôn
lời thơ lạm pháp
bắt nguồn từ đâu?