28/05/2024 20:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bất kiến triêu thuỳ lộ
不見朝垂露

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 19/06/2017 15:00

 

Nguyên tác

不見朝垂露,
日爍自消除。
人身亦如此,
閻浮是寄居。
切莫因循過,
且令三毒祛。
菩提即煩惱,
盡令無有餘。

Phiên âm

Bất kiến triêu thuỳ lộ,
Nhật thước tự tiêu trừ.
Nhân thân diệc như thử,
Diêm phù thị ký cư.
Thiết mạc nhân tuần quá,
Thả linh tam độc[1] khư.
Bồ đề[2] tức phiền não,
Tận linh vô hữu dư.

Dịch nghĩa

Thấy chăng sương ban mai buông phủ,
Mặt trời sáng tự tiêu trừ.
Thân người ta cũng như thế,
Ở làng hay phiêu bạt cũng chỉ là sống gửi.
Cần nhất đừng rụt rè quá,
Hãy trừ ba độc tham sân si.
Chứng quả cũng là phiền não,
Bỏ hết không còn gì.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Thấy chăng sương ngọn cỏ,
Ánh nắng chiếu mất tăm.
Đời người cũng vậy đó,
Cõi thế là gửi thân.
Chớ buông xuôi quá độ,
Hãy trừ tham si sân.
Bồ đề tức phiền não,
Dứt hết chẳng lưu tâm.
[1] Ba thứ độc hại. Đức Phật dạy rằng có ba thứ độc hại làm chúng sinh đời đời chịu luân hồi là tham lam, nóng giận và si mê.
[2] Dịch âm chữ Phạn bodhi, nghĩa là biết lẽ thật, Tàu dịch là chính giác. Bên Nepan có cây tất-bát-la, Đức Phật đắc đạo dưới gốc cây này, nên còn gọi cây này là cây bồ đề. Trong bài bồ đề có nghĩa là đắc đạo. Phiền não là nỗi khỗ của chúng sinh chưa tu học. Khi đắc đạo rồi sẽ thấy đắc đạo hay phiền não chỉ là một.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Bất kiến triêu thuỳ lộ