26/10/2020 23:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bất kiến triêu thuỳ lộ
不見朝垂露

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 19/06/2017 15:00

 

Nguyên tác

不見朝垂露,
日爍自消除。
人身亦如此,
閻浮是寄居。
切莫因循過,
且令三毒祛。
菩提即煩惱,
盡令無有餘。

Phiên âm

Bất kiến triêu thuỳ lộ,
Nhật thước tự tiêu trừ.
Nhân thân diệc như thử,
Diêm phù thị ký cư.
Thiết mạc nhân tuần quá,
Thả linh tam độc khư.
Bồ đề tức phiền não,
Tận linh vô hữu dư.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Thấy chăng sương ngọn cỏ,
Ánh nắng chiếu mất tăm.
Đời người cũng vậy đó,
Cõi thế là gửi thân.
Chớ buông xuôi quá độ,
Hãy trừ tham si sân.
Bồ đề tức phiền não,
Dứt hết chẳng lưu tâm.
Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Bất kiến triêu thuỳ lộ