Khảy ngón kim kiều bước đến mau,
Ai rằng cực lạc cách xa nào?
Di Đà cười mỉm tay vàng đón,
Khen ở ta bà giới hạnh cao.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)