Đời trước quá ngu si,
Đời này không tỉnh ngộ.
Hôm nay phải khổ nghèo,
Chỉ tại đời trước đó.
Kiếp này chẳng chịu tu,
Kiếp sau lại như cũ.
Đôi bờ chẳng có thuyền,
Mênh mang khôn tế độ.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)