Ngàn sinh vạn tử đến đâu thôi
Vì bởi mê tình hoá tử sinh
Báu vật trong tâm sao chẳng biết
Thật giống lừa mù chạy quẩn quanh.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)