04/12/2020 16:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên sinh vạn tử phàm kỷ sinh
千生萬死凡幾生

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 25/07/2008 03:43

 

Nguyên tác

千生萬死凡幾生,
生死來去轉迷情。
不識心中無價寶,
猶似盲驢信腳行。

Phiên âm

Thiên sinh vạn tử phàm kỷ sinh,
Sinh tử lai khứ chuyển mê tình.
Bất thức tâm trung vô giới bảo,
Do tự manh lư tín cước hành.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Ngàn sinh vạn tử đến đâu thôi
Vì bởi mê tình hoá tử sinh
Báu vật trong tâm sao chẳng biết
Thật giống lừa mù chạy quẩn quanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Thiên sinh vạn tử phàm kỷ sinh