Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 21/05/2012 21:46, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 12/11/2020 20:04

極目兮長望

極目兮長望,
白雲四茫茫。
鴟鴉飽腲腇,
鸞鳳饑徬徨。
駿馬放石磧,
蹇驢能室堂。
天高不可問,
鷦鵊在滄浪。

 

Cực mục hề trường vọng

Cực mục hề trường vọng,
Bạch vân tứ mang mang.
Si nha bão uý uỷ,
Loan phượng cơ bàng hoàng.
Tuấn mã phóng thạch thích,
Kiển lư năng thất đường.
Thiên cao bất khả vấn,
Tiêu liêu tại thương lang (lãng).

 

Dịch nghĩa

Mắt mở hết cỡ chừ nhìn ra xa,
Mây trắng bốn phương man mác.
Cú quạ được ăn no đủ,
Loan phượng đói không yên bụng.
Ngựa tốt đuổi ra sa mạc sỏi đá,
Lừa què được ở chuồng nhà.
Trời cao không thể hỏi,
Chim ri tại sóng xanh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Vời trông cùng khắp chốn
Mây trắng đầy mênh mang
No thừa toàn cú quạ
Đói dài riêng phượng hoàng
Ngựa quý bỏ bãi hoang
Lừa hèn bầy sảnh đường
Trời cao chẳng thể hỏi
Chim nhỏ sóng trùng dương


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhìn ra xa mắt giương hết cỡ
Mây trắng nhiều giăng ở bốn phương
Đủ no cú quạ dương dương
Đói lòng loan phượng bụng thường trống trơn
Ngựa tốt khoẻ bỏ hoang sa mạc
Lừa yếu hèn lầu các được nuôi
Trời cao không thể hỏi rồi
Chim ri chới với giữa nơi sóng cuồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mắt nhìn hết cỡ ngóng ra xa,
Mây trắng bốn phương man mác nhà.
Cú quạ được ăn no đủ cả,
Phượng loan bỏ đói không yên mà!.
Lừa què được ở yên chuồng cũ.
Ngựa tốt bị đưa sa mạc xa,
Không thể trời cao lên đó hỏi,
Chim ri chới với sóng xanh qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời