30/11/2021 09:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cực mục hề trường vọng
極目兮長望

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2012 21:46

 

Nguyên tác

極目兮長望,
白雲四茫茫。
鴟鴉飽腲腇,
鸞鳳饑徬徨。
駿馬放石磧,
蹇驢能室堂。
天高不可問,
鷦鵊在滄浪。

Phiên âm

Cực mục hề trường vọng,
Bạch vân tứ mang mang.
Si nha bão uý uỷ,
Loan phượng cơ bàng hoàng.
Tuấn mã phóng thạch thích,
Kiển lư năng thất đường.
Thiên cao bất khả vấn,
Tiêu liêu tại thương lang (lãng).

Dịch nghĩa

Mắt mở hết cỡ chừ nhìn ra xa,
Mây trắng bốn phương man mác.
Cú quạ được ăn no đủ,
Loan phượng đói không yên bụng.
Ngựa tốt đuổi ra sa mạc sỏi đá,
Lừa què được ở chuồng nhà.
Trời cao không thể hỏi,
Chim ri tại sóng xanh.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Vời trông cùng khắp chốn
Mây trắng đầy mênh mang
No thừa toàn cú quạ
Đói dài riêng phượng hoàng
Ngựa quý bỏ bãi hoang
Lừa hèn bầy sảnh đường
Trời cao chẳng thể hỏi
Chim nhỏ sóng trùng dương
Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Cực mục hề trường vọng