Nghe nói sầu khó giải,
Lời kia có đúng không.
Sớm qua mới rũ được,
Hôm nay lại trùng trùng.
Năm mới thêm sầu mới,
Tháng hết sầu khôn cùng.
Ai hay dưới mũ cói,
Vẹn khối sầu mênh mông.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)