Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2012 10:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/11/2020 22:10

人問寒山道

人問寒山道,
寒山路不通。
夏天冰未釋,
日出霧朦朧。
似我何由屆,
與君心不同。
君心若似我,
還得到其中。

 

Nhân vấn Hàn Sơn đạo

Nhân vấn Hàn Sơn đạo,
Hàn Sơn lộ bất thông.
Hạ thiên băng vị thích,
Nhật xuất vụ mông lung.
Tự ngã hà do giới,
Dữ quân tâm bất đồng.
Quân tâm nhược tự ngã,
Hoàn đắc đáo kỳ trung.

 

Dịch nghĩa

Người hỏi về đường đi trên núi Hàn,
Đường trên núi Hàn thường cụt.
Ngày hè băng chưa tan,
Mặt trời lên cao mà mây mù vẫn mờ mịt.
Như tôi vì sao đến đây?
Vì tôi và ông không cùng một tâm.
Nếu tâm ông giống tâm tôi,
Thì ông cũng đến ở nơi đây thôi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Bạn hỏi đường Hàn Sơn?
Đường Hàn Sơn chẳng thông
Hè đến băng không tan
Nắng cao sương vẫn nồng
Riêng ta sao đến được?
Ta bạn tâm chẳng đồng!
Tâm bạn như cùng giống
Đã đến tự ngay trong


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người hỏi đường trên Hàn Sơn núi
Vốn không thông đường lối Hàn Sơn
Trời hè băng đóng chưa tan
Mặt trời đã xuất mây còn mung lung
Về phần tôi vì chưng mà đến?
Tôi và ông tâm vốn chẳng cùng
Nếu tâm ông cũng tương đồng
Thì ông đã đến núi trong ở rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người hỏi đường đi trên núi Hàn,
đường trên thường cụt núi Hàn san.
Ngày hè băng vẫn chưa tan hết,
Mặt nhật mây mù mờ mịt tràn.
Như thế vì sao tôi lại đến?
Vì rằng tôi bạn chẳng đồng tâm.
Nếu tâm ông giống tâm tôi được,
Đến ở nơi đây ông luận bàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời