Hôm nay ngồi trước vách,
Ngồi đợi ráng chiều qua.
Suối biếc một dòng chảy,
Núi xanh ngàn trượng xa.
Mây trắng sớm mai tĩnh,
Trăng sáng đêm bao la.
Thân thường không lấm bụi,
Lòng chẳng chút lo mà.


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, Vũ Thế Ngọc, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)