Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2012 10:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/11/2020 20:40

我在村中住

我在村中住,
衆推無比方。
昨日到城下,
乃被狗形相。
或嫌袴太窄,
或說衫少長。
撐卻鹞子眼,
雀兒舞堂堂。

 

Ngã tại thôn trung trú

Ngã tại thôn trung trú,
Chúng thôi vô tỷ phương.
Tạc nhật đáo thành hạ,
Nãi bị cẩu hình tướng.
Hoặc hiềm khố thái trách,
Hoặc thuyết sam thiểu trường.
Sanh khước diêu tử nhãn,
Tước nhi vũ đường đường.

 

Dịch nghĩa

Ta ở trong thôn làng,
được dân chúng trọng vọng không đâu bằng.
Hôm qua xuống dưới thành,
lại bị chó sủa vì hình tướng.
Hoặc chê quần quá chật,
hoặc nói áo nhỏ dài.
Khuất mắt diều hâu,
chim sẻ múa đàng hoàng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Ta ở trong thôn làng
Người khen chẳng ai bằng
Hôm qua đến phố thị
Lại bị chó vây cùng
Người cười quần hơi chật
Kẻ chê áo quá chùng
Lấy đi mắt cú quạ
Chim sẻ nhảy ung dung


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong xóm làng ta đang trú ngụ
Dân chúng khen thật khó đâu bằng
Hôm qua xuống dưới thị thành
Chó đâu lại sủa với hình tướng ta
Người chê quần đùi là quá chật
Áo dài chê chỗ thắt chỗ chùng
Cú diều mà khuất mắt trông
Đường hoàng chim sẻ vẫy vùng múa may.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ta đang sống ở thôn làng,
Được dân trọng vọng không sang đâu bằng.
Hôm qua ta xuống dưới thành,
Chó đâu lại sủa vì ganh tướng hình.
Hoặc chê quá chật quần mình,
Hoặc cho áo nhỏ rộng thinh dài thòn.
Diều hâu khuất mắt không còn,
Đàng hoàng chim sẻ thong dong múa vờn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời