34.33
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
6 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Thanh Tâm Tuyền (70 bài)
- Quang Huy (14 bài)
- Võ Văn Trực (67 bài)
- Nguyễn Đình Toàn (7 bài)
- Đặng Trường Giang (135 bài)
Tạo ngày 29/09/2018 17:17 bởi tôn tiền tử
Hoà thượng Thích Nhất Hạnh tên khai sinh Nguyễn Xuân Bảo, sinh ngày 11-10-1926, là một thiền sư, giảng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà khảo cứu, nhà hoạt động xã hội, và người vận động hoà bình người Việt Nam. Ông sinh ra ở Thừa Thiên - Huế, xuất gia theo Thiền tông vào năm 16 tuổi, trở thành một nhà sư vào năm 1949. Ông ở lại Pháp từ năm 1973 đến nay, là nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn ở phương Tây. Ông là người đưa ra khái niệm “Phật giáo dấn thân” (engaged Buddhism), và đã viết hơn 100 cuốn sách, trong số đó hơn 40 cuốn bằng tiếng Anh. Ông là người vận động cho phong trào hoà bình, với các giải pháp không bạo lực cho các mâu thuẫn.

 

Thơ dịch tác giả khác