64.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
79 bài thơ, 20 bài dịch
1 người thích
Tạo ngày 29/09/2018 17:17 bởi tôn tiền tử, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 22/01/2022 18:01 bởi Admin
Hoà thượng Thích Nhất Hạnh (11/10/1926 - 22/1/2022) tên khai sinh Nguyễn Xuân Bảo, là một thiền sư, giảng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà khảo cứu, nhà hoạt động xã hội, và người vận động hoà bình người Việt Nam. Ông sinh ra ở Thừa Thiên - Huế, xuất gia theo Thiền tông vào năm 16 tuổi tại chùa Từ Hiếu (Huế) năm 1942, và trở thành một nhà sư vào năm 1949.

Trong thập niên 1960, ông tích cực vận động kêu gọi tìm giải pháp hoà bình cho Việt Nam cả ở trong và ngoài nước, nhiều lần diễn thuyết tại Hoa Kỳ. Năm 1966, ông lập dòng tu Tiếp Hiện và các thiền viện, trong đó có Tu viện Làng Hồng ở miền nam nước Pháp. Tu viện này về sau đổi tên là Làng Mai và mở rộng cơ sở ở nhiều nước khác. Sau hiệp định Paris, ông bị cấm về Việt Nam và ở lại Pháp từ năm 1973, dần trở thành một nhà lãnh đạo Phật giáo có…

 

Chắp tay nguyện cầu cho bồ câu trắng hiện (1965)

Tiếng đập cánh loài chim lớn (1967)

Thơ dịch tác giả khác