望廬山五老峰

廬山東南五老峰,
青山削出金芙蓉。
九江秀色可攬結,
吾將此地巢雲松。

 

Vọng Lư sơn ngũ lão phong

Lư sơn đông nam ngũ lão phong,
Thanh sơn tước xuất kim phù dung.
Cửu Giang tú sắc khả lãm kết,
Ngô tương thử địa sào vân tùng.

 

Dịch nghĩa

Ở phía đông nam rặng Lư Sơn có năm ngọn núi già,
Như từ rặng núi xanh nhô lên đoá hoa sen vàng.
Vẻ đẹp của đất Cửu Giang đúc kết ở đây,
Ta sẽ về nơi đây ở ẩn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rặng Lư sơn có năm ngọn lão
Núi xanh vươn những đoá sen vàng
Gồm thâu vẻ đẹp Cửu Giang
Đất này ta đã sẵn sàng ẩn cư

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi già năm ngọn ở Lư Sơn
Non biếc sen nhô đoá đoá vàng
Vẻ đẹp Cửu Giang như đúc lại
Chốn đây kết bạn với mây tùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lư Sơn năm ngọn núi già,
Như nhô từ núi đoá hoa sen vàng.
Đúc thành vẻ đẹp Cửu Giang,
Nơi đây ta sẽ ẩn tàng tùng mây.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lư Sơn núi lão phía đông nam,
Nhô đoá sen vàng từ núi xanh.
Vẻ đẹp Cửu Giang đây đúc kết,
Ta về đây ẩn với tùng sam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời