28/11/2022 11:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Lư sơn ngũ lão phong
望廬山五老峰

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2014 14:17

 

Nguyên tác

廬山東南五老峰,
青山削出金芙蓉。
九江秀色可攬結,
吾將此地巢雲松。

Phiên âm

Lư sơn đông nam ngũ lão phong,
Thanh sơn tước xuất kim phù dung.
Cửu Giang tú sắc khả lãm kết,
Ngô tương thử địa sào vân tùng.

Dịch nghĩa

Ở phía đông nam rặng Lư Sơn có năm ngọn núi già,
Như từ rặng núi xanh nhô lên đoá hoa sen vàng.
Vẻ đẹp của đất Cửu Giang đúc kết ở đây,
Ta sẽ về nơi đây ở ẩn.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rặng Lư sơn có năm ngọn lão
Núi xanh vươn những đoá sen vàng
Gồm thâu vẻ đẹp Cửu Giang
Đất này ta đã sẵn sàng ẩn cư

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Vọng Lư sơn ngũ lão phong