湖口望廬山瀑布水

萬丈紅泉落,
迢迢半紫氛。
奔流下雜樹,
灑落出重雲。
日照虹霓似,
天清風雨聞。
靈山多秀色,
空水共氤氳。

 

Hồ Khẩu vọng Lư sơn bộc bố thuỷ

Vạn trượng hồng tuyền lạc,
Thiều thiều bán tử phân.
Bôn lưu há tạp thụ,
Sái lạc xuất trùng vân.
Nhật chiếu hồng nghê tự,
Thiên thanh phong vũ văn.
Linh sơn đa tú sắc,
Không thuỷ cộng nhân uân.

 

Dịch nghĩa

Từ trên cao vạn trượng suối nước đổ xuống
Quãng giữa có làn hơi tía toả lan man
Nước rơi mau xuống rừng đủ loại cây
Phăng phăng qua nhiều lớp mây
Ánh nắng chiếu tạo ra cầu vồng
Trời trong mà nghe như có mưa to và gió mạnh
Quả núi huyền bí có nhiều màu sắc đẹp
Nước chảy từ thinh không cộng với khí trời đất

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Vạn trượng suối đỗ sâu,
Quãng giữa tía hơi màu.
Qua lớp mây giăng mắc,
Rừng cây dưới tưới mau.
Cầu vồng phơi trong nắng,
Trời lặng nghe gió chao.
Sắc núi sao huyền bí,
Nước toả khí trời cao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Suối hồng muôn trượng đổ,
Hơi tía nửa chừng cao.
Tuôn xuống cây chằng chịt,
Tung lên mây dạt dào.
Nắng soi như mống hiện,
Trời tạnh tựa mưa rào.
Lắm vẻ non thiêng đẹp,
Mang nhiên nước khí trào.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Suối hồng vạn trượng tuôn trào,
Lưng chừng, hơi tía toả cao lững lờ.
Đổ lên cây cối bơ phờ,
Như ai rưới nước mịt mờ tầng mây.
Cầu vồng nắng chiếu nơi đây,
Trời trong, nghe thấy như đầy gió mưa.
Núi thiêng nhiều vẻ đẹp chưa,
Mênh mang nước, khí, từ xưa mịt mờ...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Suối hồng vạn dặm đổ rơi
Nửa chừng có một làn hơi tím vờn
Nước tuôn vun vút xuống ngàn
Phăng phăng qua lớp mây vàng trôi qua
Nắng chia ngũ sắc mống pha
Trời trong mà tưởng như là gió mưa
Núi thiêng cảnh sắc dễ ưa
Nước trên đổ xuống vui đùa khói mây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Suối nước đổ ào vạn trượng cao,
Làn hơi tía quãng giữa bay vào.
Nước rơi mau xuống rừng nhiều loại,
Nhiều lớp phăng phăng mây cuộn trào.
Ánh nắng tạo ra cầu vồng chiếu,
Trời trong nghe gió mưa to gào.
Có nhiều quả núi sắc màu đẹp,
Nước chảy thinh không cộng khí trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời