自君之出矣其一

自君之出矣,
千山只等閒。
托與相思夢,
一宵數迴還。

 

Tự quân chi xuất hĩ kỳ 1

Tự quân chi xuất hĩ,
Thiên San chỉ đẳng nhàn.
Thác dữ tương tư mộng,
Nhất tiêu sổ hồi hoàn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Từ thuở chàng xa cách,
Thiên San mỏi ngóng trông,
Tương tư đem gửi mộng,
Đêm về thoả nhớ mong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tự thủa chàng ra đi

Tự thủa chàng cách xa,
Núi non đều mong ngóng,
Tương tư gửi đêm vắng,
Mộng chàng về bên ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Từ thuở chàng ra đi
Thiên Sơn vời cách trở
Gởi vào mộng tương tư
Đêm về khuây nỗi nhớ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ lúc chàng xa em
Lúc nhàn ngóng Thiên San
Gửi chàng thương nhớ mộng
Đêm tới vài ba lần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ thuở chàng xa cách ta,
Trăm sông ngàn núi rỗi là ngóng trông,
Tương tư đem gửi mộng lòng,
Đêm về thoả nổi nhớ mong chàng về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Từ độ chàng xa vắng
Non ngàn hoá trống không
Mộng chìm trong nỗi nhớ
Khuya đếm phút tao phùng.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời