03/12/2021 04:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ Khẩu vọng Lư sơn bộc bố thuỷ
湖口望廬山瀑布水

Tác giả: Trương Cửu Linh - 張九齡

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/08/2008 11:30

 

Nguyên tác

萬丈紅泉落,
迢迢半紫氛。
奔流下雜樹,
灑落出重雲。
日照虹霓似,
天清風雨聞。
靈山多秀色,
空水共氤氳。

Phiên âm

Vạn trượng hồng tuyền lạc,
Thiều thiều bán tử phân.
Bôn lưu há tạp thụ,
Sái lạc xuất trùng vân.
Nhật chiếu hồng nghê tự,
Thiên thanh phong vũ văn.
Linh sơn đa tú sắc,
Không thuỷ cộng nhân uân.

Dịch nghĩa

Từ trên cao vạn trượng suối nước đổ xuống
Quãng giữa có làn hơi tía toả lan man
Nước rơi mau xuống rừng đủ loại cây
Phăng phăng qua nhiều lớp mây
Ánh nắng chiếu tạo ra cầu vồng
Trời trong mà nghe như có mưa to và gió mạnh
Quả núi huyền bí có nhiều màu sắc đẹp
Nước chảy từ thinh không cộng với khí trời đất

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Vạn trượng suối đỗ sâu,
Quãng giữa tía hơi màu.
Qua lớp mây giăng mắc,
Rừng cây dưới tưới mau.
Cầu vồng phơi trong nắng,
Trời lặng nghe gió chao.
Sắc núi sao huyền bí,
Nước toả khí trời cao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Cửu Linh » Hồ Khẩu vọng Lư sơn bộc bố thuỷ