15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
11 bài trả lời: 9 bản dịch, 2 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 08/10/2006 07:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 21/04/2024 10:33

感遇其一

孤鴻海上來,
池潢不敢顧;
側見雙翠鳥,
巢在三珠樹。
矯矯珍木巔,
得無金丸懼?
美服患人指,
高明逼神惡。
今我遊冥冥,
弋者何所慕?

 

Cảm ngộ kỳ 1

Cô hồng hải thượng lai,
Trì hoàng bất cảm cố.
Trắc kiến song thuý điểu,
Sào tại tam châu thụ.
Kiểu kiểu trân mộc điên,
Đắc vô kim hoàn cụ.
Mỹ phục hoạn nhân chỉ,
Cao minh bức thần ố.
Kim ngã du minh minh,
Dặc giả hà sở mộ.

 

Dịch nghĩa

Chim hồng lẻ loi trên biển bay tới,
Không dám ngoái đầu nhìn lại ao hồ.
Liếc nghiêng nhìn đôi chim trả,
Xây tổ trên cây tam châu.
Chót vót trên cây ở đỉnh núi kia,
Có được thoát khỏi nỗi lo sợ viên đạn sắt?
Ăn mặc đẹp đẽ lo người ta chỉ trỏ,
Ở nơi cao ráo sáng sủa sợ thần ghen ghét.
Nay ta rong chơi trời đất mênh mông,
Bọn đi săn bắn làm sao biết tới được.


Cảm ngộ tức cảm ơn tri ngộ. Kẻ sĩ không có cơ hội thi thố tài năng là lâm cảnh đại bất hạnh “hoài tài bất ngộ” (ôm tài mà không gặp cơ hội), vì vậy khi được vua chúa biết đến và tin dùng là được “tri ngộ” và kẻ sĩ sẵn sàng đền đáp. Như thế là cảm ngộ. Bài này bốn câu đầu dùng “cô hồng” để tự ví với mình, thanh cao, tự thủ. Bốn câu tiếp nói tiểu nhân may mắn trên cao vị có biết sợ là gì. Hai câu cuối nói đến ý chí “minh triết bảo thân” của mình.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Chiếc hồng ngoài bể bay về,
Những nơi ao vụng dám hề ngó trông.
Liếc đôi chim thúy vẫy vùng,
Trên ba châu thụ, ở cùng với nhau.
Ngất ngơ trên ngọn cây châu,
Chắc chi khỏi sợ đạn nào bắn tin.
Cao minh thần ý ghét ghen,
Sợ người chỉ trỏ vì khen tốt màu.
Ta nay mù mịt tiêu dao,
Dù ai săn bắn làm sao tới gần.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

THẢO LUẬN THÊM

五言古詩

   張九齡

   感遇其一


       孤鴻海上來, 池潢不敢顧;
       側見雙翠鳥, 巢在三珠樹。
       矯矯珍木巔, 得無金丸懼?
       美服患人指, 高明逼神惡。
       今我遊冥冥, 弋者何所慕?

Trùng dương hồng cánh mỏi,
Ao tù há ngồi lâu,
Bên ngòi đôi trả biếc,
Tổ đậu cành Tam Châu.
Hiên ngang trên đỉnh ngọn,
Đạn tên phải sợ nào?
Áo quý vời gian hiểm,
Đức trọng hiềm ngôi cao.
Nay lượn bay chót vót,
Thợ săn với làm sao?

Khuất Lão động chủ Nguyễn Hạnh.


Tham khảo:

Bản dịch của Song Nguyễn Hàn Tú:


Cánh hồng một bóng lẻ loi
Lìa vùng biển rộng, ngán nơi ao hồ
Kia nhìn cặp thúy nhởn nhơ
Cây châu kết tổ khuất mờ tít cao
Cho dù ẩn lánh cách nào
Chắc đâu đã thoát hiểm nghèo đạn tên ?
Phục trang hiếm quý chả yên
Khôn ngoan thần cũng tị hiềm ghét ghen
Nhởn nhơ giữa cõi vô biên
Ngại gì cung nỏ lụy phiền đến thân.

Tha niên ngã nhược vi Thanh đế,
Báo dữ Đào hoa nhất xứ khai.
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Witter Bynner and Alfred A.Knopf - New York

Five-character-ancient-verse

   Zhang Jiuling

   THOUGHTS I


       A lonely swan from the sea flies,
       To alight on puddles it does not deign.
       Nesting in the poplar of pearls
       It spies and questions green birds twain:
       "Don't you fear the threat of slings,
       Perched on top of branches so high?
       Nice clothes invite pointing fingers,
       High climbers god's good will defy.
       Bird-hunters will crave me in vain,
       For I roam the limitless sky."

Witter Bynner.
Alfred A.Knopf
New York

Tha niên ngã nhược vi Thanh đế,
Báo dữ Đào hoa nhất xứ khai.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Chim hồng từ biển đến,
Không dám nhìn hồ ao.
Ghé trông đôi chim thuý,
Đậu trên cây tam châu.
Chót vót đỉnh cây báu
Tên đạn khiến lo âu?
Người ghen ai áo đẹp,
Thần ghét kẻ ngôi cao.
Ta chơi miền bát ngát,
Thợ săn chẳng màng nào.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Hồng bể lạc loài bay,
Dám ngoái nhìn ao hẹp!
Liếc trông đôi trá xanh,
Cây châu làm tổ đẹp.
Chót vót trên cành cao,
Dễ không vương đạn thép?
Áo đẹp lo người khen,
Ở cao sợ thần ép!
Ta dạo cõi mênh mông,
Phường săn đành chịu phép!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Cánh hồng ngoài biển bay vào,
Bay nhanh, chẳng dám hồ ao ngó nhìn.
Liếc trông, xanh biếc đôi chim,
Tam châu, làm tổ để tìm chỗ yên.
Ngọn cây chót vót, ở trên,
Há không còn sợ đạn tên bắn vào?
Mặc sang, người chỉ lao xao,
Ở nơi cao sáng, thần nào có thương.
Nay ta lồng lộng trên đường,
Bọn săn chẳng để ý giương mắt nhìn?...

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Hồng nhạn từ biển lại
Qua ao chẳng ngoái nhìn
Liếc trông đôi phỉ thuý
Tổ trên cành Tam Châu
Kiêu căng cây cao quý
Không sợ đạn đồng đâu
Áo đẹp phòng người hại
Cao minh quỷ thần sầu
Ta chơi nơi thăm thẳm
Kẻ săn rình được sao?

Nhất Nguyên
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hồng lẻ loi ngoài khơi bay tới
Không dám nhìn ao với hồ quanh
Liếc nhìn đôi lứa chim xanh
Chúng xây tổ ấm trên cành tam châu
Cao chót vót trên đầu cây quý
Nhưng chắc gì không bị đạn tên!
Người khen áo đẹp xỏ xiên
Khôn ngoan ắt bị thánh hiền ghét ghen
Nay ta ở chốn vô biên
Thợ săn đâu dể làm phiền đến ta.

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Lẻ loi ngoài biển bay vào,
Chim hồng đâu dám ngắm ao nhìn đầm?
Liếc đôi phỉ thuý cao sang,
Tổ cao chót vót trên hàng trân châu.
Đạn vàng chả dám bắn đâu!
Hiu hiu tự đắc chẳng cầu đến chi.
Mặc đẹp: thiên hạ xầm xì,
Thông minh: thần thánh có khi phật lòng.
Nay ta chơi tít tầng không,
Thợ săn mỏi cổ há mong được mồi?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hồng lẻ loi chim bay biển vào,
Ngoái đầu không dám nhìn hồ ao.
Liếc nghiêng nhìn lại đôi chim trả,
Xây tổ tam châu cây ở cao.
Ở đỉnh núi kia cây chót vót,
Thoát ly nỗi sợ đạn săn nào?
Áo quần mặc đẹp lo người trỏ,
Ghen ghét sợ thần nơi ở cao.
Ta muốn rong chơi trời đất rộng,
Bọn đi săn bắn tới nơi sao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối