Chim hồng lẻ loi biển bay vào,
Không dám ngoái đầu nhìn hồ ao.
Liếc nghiêng nhìn lại đôi chim trả,
Xây tổ cây tam châu trên cao.
Ở đỉnh núi kia cây chót vót,
Có thoát nỗi sợ đạn săn nào?
Ăn mặc đẹp lo người chỉ trỏ,
Sợ thần ghen ghét ở nơi cao.
Nay ta rong chơi trời đất rộng,
Bọn đi săn bắn tới được sao?