自君之出矣其二

自君之出矣,
不復理殘機。
思君如滿月,
夜夜減清輝。

 

Tự quân chi xuất hĩ kỳ 2

Tự quân chi xuất hĩ,
Bất phục lý tàn ky (cơ).
Tư quân như mãn nguyệt,
Dạ dạ giảm thanh huy.

 

Dịch nghĩa

Từ buổi chàng ra đi,
Thiếp không buồn sửa cái khung cửi bị hỏng.
Thiếp nhớ chàng như vầng trăng tròn đầy kia,
Cứ đêm đêm lại giảm dần ánh sáng trong lành.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Từ chàng đi bữa ấy
Khung cửi chẳng mó tay
Nhớ chàng như trăng tỏ
Đêm đêm vầng sáng gầy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Từ ngày anh bước ra đi,
Cửi canh bỏ dở, nghĩ gì sửa sang.
Nhớ anh như nguyệt trong gương,
Tiêu hao ánh sáng, đêm thường lại đêm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Từ ngày chàng bước chân đi
Cái khung dệt cửi chưa hề đụng tay
Nhớ chàng như mảnh trăng đầy
Đêm đêm vầng sáng hay gầy đêm đêm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Từ ngày anh ở nhà đi,
Cái khung cửi cũ, chẳng hề mó tay.
Nhớ anh như thể trăng đầy,
Mỗi đêm mỗi thấy sụt gầy vẻ thanh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Từ thuở chàng xa cách,
Khung cửi chẳng ngó ngàng.
Nhớ chàng như trăng sáng,
Đêm đêm giảm ánh vàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Chàng ra đi từ ngày…
Thiếp quên ngồi khung cửi
Nhớ chàng như trăng đầy
Mờ dần theo mỗi tối.

34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Từ ngày anh bước lên đàng,
Khung cửi hỏng chưa sửa sang, vẫn còn.
Nhớ anh như dải trăng tròn,
Đêm đêm vẻ sáng gầy mòn đêm đêm.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Từ buổi chàng ra đi
Thiếp không mó đến khung cửi tàn
Nhớ chàng như vầng trăng đầy
Đêm đêm hao dần vành sáng

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thien Thanh

Từ khi anh bước ra đi,
Cửi khung để mặc mong gì sửa sang,
Nhớ anh như ánh trăng ngàn,
Đêm đêm dần nhạt theo làn mây trôi.

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cự Minh Sơn

Chia ly chàng đã xa vời,
Nơi đây khung cửi cũ rồi chẳng thay.
Nhớ chàng như ánh trăng đầy,
Vơi dần ánh sáng đêm ngày em mong.

23.00
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối