484.31
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
73 bài thơ, 27 bài dịch
15 người thích

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

- #23
- #22
- #21
- #20
- #19

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Khoa Điềm (131 bài)
- Phan Thị Thanh Nhàn (79 bài)
- Vương Trọng (124 bài)
- Anh Ngọc (77 bài)
- Thi Hoàng (41 bài)
Tạo ngày 07/05/2009 02:22 bởi karizebato, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 27/11/2023 06:24 bởi Admin
Thượng toạ Thích Tuệ Sỹ 釋慧士 (15/2/1943 - 24/11/2023) thường dùng bút danh Tuệ Sỹ, tục danh là Phạm Văn Thương, sinh tại Paksé, Lào, nguyên quán Quảng Bình, Việt Nam. Quy y Phật từ thuở đồng nhi, tốt nghiệp Viện Cao đẳng Phật học Saigon năm 1964 và Viện Ðại học Vạn Hạnh phân khoa Phật học năm 1965; được đặc cách bổ nhiệm giáo sư thực thụ Viện Ðại học Vạn Hạnh từ năm 1970 nhờ những công trình nghiên cứu và những khảo luận triết học có giá trị cao, như Ðại cương về Thiền quán, Triết học về tánh Không (An Tiêm Saigon, 1970). Rất giỏi chữ Hán, rành chữ Pháp, chữ Anh, chữ Pali và chữ Phạn, ông cũng đọc hiểu tiếng Ðức, nghiên cứu kỹ về Heidegger và Hoelderlin. Cuốn Thiền luận nổi tiếng của D.T Suzuki bản Việt ngữ là do ông dịch.

Tuệ Sỹ là một học giả uyên bác về Phật giáo Nguyên Thuỷ…

 

Những điệp khúc cho dương cầm

Thơ dịch tác giả khác