Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 08/05/2009 04:04

Ngược xuôi nhớ nửa cung đàn
Ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về


Nguồn: Tuệ Sỹ, Giấc mơ Trường Sơn, An Tiêm xuất bản, California, 2002