Có con chim én buồn chao cánh
Bỏ hết bên đời cả mùa xuân
Vườn mơ hoàng yến thôi khoe giọng
Cỏ úa trở mình mây bâng khuâng
Cơn mưa giăng kín tràn qua phím
Nốt nào đọng lại tím dương cầm...