19/05/2022 17:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoà thuật cổ đông nhật mẫu đơn tứ thủ kỳ 1
和述古冬日牡丹四首其一

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2010 18:44

 

Nguyên tác

一朵妖紅翠欲流,
春光回照雪霜羞。
化工只欲呈新巧,
不放閒花得少休。

Phiên âm

Nhất đoá yêu hồng thuý dục lưu,
Xuân quang hồi chiếu tuyết sương tu.
Hoá công chỉ dục trình tân xảo,
Bất phóng nhàn hoa đắc thiếu hưu.

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Một đoá tơ non biếc rộ hồng
Ánh xuân với sương tuyết thẹn thùng
Hoá công chỉ muốn khoe tài khéo
Nên bắt hoa kia phải nhọc lòng
Nguồn: Bách khoa thư văn hoá cổ điển Trung Quốc, NXB Văn hoá thông tin, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Hoà thuật cổ đông nhật mẫu đơn tứ thủ kỳ 1