牡丹

落盡殘紅始吐芳,
佳名喚作百花王。
競誇天下無雙艷,
獨立人間第一香。

 

Mẫu đơn

Lạc tận tàn hồng thuỷ thổ phương,
Giai danh hoán tác “Bách hoa vương”.
Cạnh khoa thiên hạ vô song diễm,
Độc lập nhân gian đệ nhất hương.

 

Dịch nghĩa

Khi rụng hết cánh đỏ mới bắt đầu nhả mùi thơm,
Tên hay nên được đổi gọi là “Vua của trăm hoa”.
Đua nhau khoe vẻ đẹp trong thiên hạ không đâu bằng,
Riêng mình đứng đầu về hương thơm ở trên đời.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Hoa rụng cánh tàn mới toả thơm,
Tên hay người gọi “Bách hoa vương”.
Khoe rằng vẻ đẹp không đâu sánh,
Đệ nhất nhân gian một thứ hương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bông rụng mới bắt đầu hương toả
Quả đúng là vua của trăm hoa
Gầm trời vô địch từng khoe
Một mình bậc nhất hương loà thế gian.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Rụng hết vẻ hồng mới toả hương
Chúa hoa tên đẹp thường hay gọi
Ý khoe thiên hạ vô song đẹp
Đứng nhất giữa đời một sắc hương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hồng phai cánh rụng toả hương,
Tên hay gọi “Bách hoa vương” muôn đời.
Ý khoe ai đẹp dưới trời
Nhân gian bậc nhất rạng ngời hương thơm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cánh rụng hồng phai hương mới toả
Tên hay được gọi Bách hoa vương.
Ý khoe thiên hạ không gì sánh
Trong cõi nhân gian bậc nhất hương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời