牡丹

錦幃初卷衛夫人,
繡被猶堆越鄂君。
垂手亂翻雕玉佩,
折腰爭舞郁金裙。
石家蜡燭何曾剪,
荀令香爐可待熏?
我是夢中傳綵筆,
欲書花葉寄朝雲。

 

Mẫu đơn

Cẩm vi sơ quyển Vệ phu nhân,
Tú bị do đồi Việt Ngạc Quân.
Thuỳ thủ loạn phiên điêu ngọc bội,
Chiết yêu tranh vũ uất kim quần.
Thạch gia lạp chúc hà tằng tiễn,
Tuân lệnh hương lô khả đãi huân?
Ngã thị mộng trung truyền thái bút,
Dục thư hoa diệp ký triêu vân.

 

Dịch nghĩa

Màn gấm của Vệ phu nhân vừa mới vén lên,
Áo thêu của Ngạc Quân vẫn chùm lên người nước Việt.
Tay buông tha thướt (chỉ vũ nữ) ngọc đeo như mừng loạn (đung đưa),
Eo thon (cũng chỉ vũ nữ) quần nhuộm uất kim tranh múa.
Nhà họ Thạch, nến đã từng bao giờ tắt?
Ông Tuân, lò hương há cần phải đợi nhóm lên?
Ta được người trong mộng truyền cho cây bút nhiều màu,
Muốn viết tả hoa lá gửi đem cho mây buổi sớm.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Màn thêu vừa hé Vệ phu nhân,
Áo gấm còn che Việt Ngạc Quân.
Tay rủ loạn khoe điêu ngọc bội,
Eo thon tranh múa uất kim quần.
Thạch Sùng bấc nến nào từng tắt,
Tuân Úc lò hương há đợi xông ?
Trong mộng được truyền cây tuyệt bút,
Tả đề hoa lá gửi mây ngần.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Việt Ngạc Quân, áo thêu một tấm
Vệ phu nhân, màn gấm vén hờ
Rũ tay ngọc chạm đong đưa
Quần vàng sắc nghệ uốn bờ lưng ong
Nhà họ Thạch, nến hồng luôn thắp
Hương quan Tuân, lò tắt còn bay
Bút năm màu, mộng trao tay
Vẽ hoa lá gửi theo mây sáng về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Màn gấm Vệ phu nhân vừa vén
Áo Ngạc Quân còn hiến Việt nhân
Tay đeo ngọc đẹp chuyển vần
Eo thon vũ nữ với quần nghệ tươi
Nến nhà Thạch có đời nào tắt
Hương quan Tuân hà tất chờ xông
Người truyền cây bút mộng vàng
Tả hoa ta gửi lên từng mây cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Màn thêu mới vén Vệ phu nhân,
Áo gấm che người Việt Ngạc Quân.
Tha thướt tay buông đeo ngọc bội,
Nhịp nhàng eo múa uất kim quần.
Thạch Sùng, nến bấc bao giờ tắt?
Tuân Úc, lò hương nhóm mấy lần?
Ta được người truyền cây bút tuyệt,
Tả hoa buổi sớm gửi mây ngàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời