和令狐楚公別牡丹

平章宅裏一欗花,
臨到開時不在家。
莫道西就非遠別,
春明門外即天涯。

 

Hoạ Lệnh Hồ Sở công “Biệt mẫu đơn”

Bình chương trạch lý nhất lan hoa,
Lâm đáo khai thời bất tại gia.
Mạc đạo tây tựu phi viễn biệt,
Xuân minh môn ngoại tức thiên nhai.


 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nhà quan tể tướng một hàng hoa,
Bông nở chính khi chẳng ở nhà.
Đừng nói đoàn viên không cách biệt,
Sớm xuân ngoài cửa tức trời xa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Trong nhà bình chương dưới hiên hoa
Sắp thì hoa nở chẳng ở nhà
Chớ bảo trời tây không cách biệt
Sáng xuân ngoài cửa bến trời xa

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhà quan tể tướng dưới hiên hoa
Hoa nở người sao chẳng ở nhà
Đừng nói trời tây đâu viễn biệt
Cửa ngoài xuân sớm góc trời xa

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dinh Bình chương cây lan một gốc
Khi ra hoa quan gấp xa nhà
Đi tây đừng nói chưa xa
Xuân xinh ra cửa đã là chân mây.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời