Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (335 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (162 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 09/10/2008 12:41 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 09/10/2008 18:13 bởi hongha83
Vạn Sở 萬楚 không rõ năm sinh năm mất, đỗ tiến sĩ năm Khai Nguyên đời Đường Huyền Tông. Trong "Toàn Đường thi", thơ ông còn 8 bài.