Dưới đây là các bài dịch của ngất ngưởng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bình phong (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của ngất ngưởng

Bình phong sáu bức nối kề nhau
Đêm trăng đối ẩm ở cao lâu
Ánh nến sương mờ rèm phủ kín
Nào hay trăng sáng với mưa thâu

Ảnh đại diện

Kim Cốc viên (Đỗ Mục): Bản dịch của ngất ngưởng

Phồn hoa tan tác bụi trần bay,
Nước chảy lững lờ cỏ tự xanh.
Hoàng hôn đông gió chim oán gáy,
Một cánh hoa rơi lại nhớ người.

Ảnh đại diện

Tự khiển (La Ẩn): Bản dịch của ngất ngưởng

Được mất sự đời cũng thế thôi
Buồn hận miên miên cũng qua rồi
Hôm nay có rượu ta say uống
Ngày mai buồn đến lệ tuôn rơi

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]