Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài thơ)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ai về nhắn nhủ mẹ cha

Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Ca dao » Ca dao về gia đình
0 trả lời, 842 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/04/2015 14:17

Bất đệ hậu phú cúc

23.00
Trung Quốc » Vãn Đường » Hoàng Sào
9 trả lời, 5692 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/11/2006 16:40

Buồn thi hỏng

44.75
Việt Nam » Cận đại » Trần Tế Xương
0 trả lời, 10743 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 24/02/2006 17:23

Dữ tòng đệ Cấn đồng hạ đệ xuất quan ngôn biệt

Trung Quốc » Trung Đường » Lư Luân
3 trả lời, 1024 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 26/03/2014 08:28

Đề lữ sấn

Trung Quốc » Trung Đường » Liêu Hữu Phương
1 trả lời, 1254 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 06/04/2014 06:29

Giễu mình chưa đỗ [Vị đệ tự trào]

Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Nôm
0 trả lời, 693 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/02/2019 16:17

Há đệ

Trung Quốc » Trung Đường » Giả Đảo
5 trả lời, 1649 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/06/2007 10:43

Há đệ hậu bệnh trung

Trung Quốc » Trung Đường » Lục Sướng
3 trả lời, 822 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 01/08/2014 23:14

Hạ đệ hậu thướng Vĩnh Sùng Cao thị lang

12.00
Trung Quốc » Vãn Đường » Cao Thiềm
7 trả lời, 1531 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/03/2007 07:50

Hạ đệ hồi trị cửu nhật đăng Ổ Thổ sơn phỏng Bắc Am thượng nhân

Trung Quốc » Minh » Từ Vị
1 trả lời, 84 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 16/12/2020 10:07

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài thơ)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: hỏng thi