Dưới đây là các bài dịch của hieusol. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bí mật của tình yêu (William Blake): Bản dịch của hieusol

Đừng bao giờ tỏ hết tiếng yêu
Bởi ngôn ngữ sao miêu tả được
Cơn gió nhẹ bay ngang quấn quít
Chẳng có lời, không cả chân dung

Tôi tỏ tình tôi, tỏ tình tôi
Dâng trọn con tim hiến cho người
Buốt lạnh, run run niềm lo sợ
Dửng dưng, người rời.

Một sớm mai sau hôm ấy
Có chàng lãng tử ghé chân
Đem người tôi yêu đi mất
Nhẹ như thoảng gió âm thầm.

Ảnh đại diện

Lậu thất minh (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của hieusol

Núi dẫu không cao, có tiên nên danh
Sông dẫu không sâu, có rồng nên linh
Căn nhà thô lậu, đức ta tỏa ngời
Rêu phủ giăng thềm biếc, sắc cỏ chiếu rèm xanh
Nói cười chỉ nho gia, qua lại chẳng kẻ phàm
Lại gảy mấy điệu đàn, đọc thánh kinh
Không âm thanh chi phiền tai, chẳng đơn từ gì nhọc mình
Nam Dương lều Gia Cát, Tây Thục Tử Vân đình
Khổng Tử rằng: “Thô lậu nơi nao?”

Ảnh đại diện

Tự khiển (La Ẩn): Bản dịch của hieusol

Được mất ta vẫn hát ca
Hận sầu cho mấy cũng là hư không
Hôm nay say khướt khuây lòng
Mai sầu cứ đến xuôi dòng đầy vơi.

Ảnh đại diện

Tự khiển (La Ẩn): Bản dịch của hieusol

Được thời vui hát, mất, sao đâu
Hận sầu dằng dặc chẳng qua mau
Hôm nay có rượu, nay say khướt
Ngày mai sầu đến, ừ mai sầu.

Ảnh đại diện

Tuyệt cú (Chí An thiền sư): Bản dịch của hieusol

Neo hờ bóng đổ mảnh thuyền nan
Nương gậy lần qua mé cầu lan
Áo dường thấm đượm mưa hoa hạnh
Mặt thời thanh tịnh gió cành dương.

Ảnh đại diện

Đề Tây Lâm bích (Tô Thức): Bản dịch của hieusol

Nhìn ngang nên dải, nghiêng đỉnh không
Gần xa cao thấp ấy bất đồng
Chẳng rõ Lư Sơn khuôn dạng thật
Bởi thân còn vướng giữa non bồng.

Ảnh đại diện

Giai nhân ca (Lý Diên Niên): Bản dịch của hieusol

Phương Bắc hiện giai nhân
Dung nhan đẹp tuyệt trần
Ngước nhìn, thành quách đổ
Ngoái trông, quốc gia rung
Biết mà chi
Nghiêng thành cùng khuynh quốc
Giai nhân còn hay mất?!

Ảnh đại diện

Đề cúc hoa (Hoàng Sào): Bản dịch của hieusol

Heo hút khắp vườn nổi gió tây
Nhụy buốt hương hao bướm thôi bay
Nếu ta hóa chúa xuân năm tới
Truyền lũ hoa đào nở cả đây.

Ảnh đại diện

Đề Lâm An để (Lâm Thăng): Bản dịch của hieusol

Non nối non xanh lầu nối lầu
Tây Hồ múa hát chẳng lơi đâu
Gió ấm ru say hồn du khách
Mới bảo Hàng Châu hóa Biện Châu.

Ảnh đại diện

Tương tư oán (Lý Quý Lan): Bản dịch của hieusol

Ai bảo nước biển sâu
Tương tư còn gấp bội
Biển kia còn có bến
Tương tư thấy bờ đâu
Ôm đàn lên lầu cao
Lầu vắng trăng bát ngát
Gảy nên Tương tư khúc
Đàn vụt đứt dây sầu.

Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối