Dưới đây là các bài dịch của hieusol. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Giang thành tử - Ất Mão chính nguyệt nhị thập nhật dạ ký mộng (Tô Thức): Bản dịch của hieusol

Mười năm sinh tử ấy mênh mang
Không muốn nghĩ
Lại chẳng quên
Mộ chiếc dặm ngàn
Khôn kể xiết thê lương
Gặp nhau chừ người nhận ra chăng
Mặt mờ bụi
Tóc sa sương.

Đêm rồi mơ trở lại cố hương
Bên hiên cửa
Nàng điểm trang
Chẳng nói lời chi
Chỉ lệ rớt ngàn hàng
Thấu nỗi năm từng năm đứt ruột
Đêm trăng sáng
Đồi thông hoang.

Ảnh đại diện

Sơn hành (Đỗ Mục): Bản dịch của hieusol

Khúc khuỷu Hàn sơn dốc nghiêng xa
Mây trắng nơi kia có đôi nhà
Rừng phong say cảnh chiều ngừng bước
Lá đỏ thắm bì tháng giêng hoa.

Ảnh đại diện

Giang thành tử - Mật châu xuất liệp (Tô Thức): Bản dịch của hieusol

Lão đây nổi thói trẻ ngông cuồng
Giắt chó vàng
Khiển ưng xanh
Mũ gấm áo cừu
Ngàn quân phóng non bằng
Báo tạ chúng thành theo thái thú
Tự bắn hổ
Học Tôn lang.

Rượu vui gan bốc dạ thêm hăng
Tóc pha sương
Ấy chuyện thường!
Sứ đến Vân Trung
Ngày nào phái Phùng Đường?
Giương cung căng tựa vầng nguyệt mãn
Vọng Tây bắc
Bắn sao Lang.

Ảnh đại diện

Xuân hiểu (Mạnh Hạo Nhiên): Bản dịch của hieusol

Giấc xuân nào biết sớm mai
Chim bay ríu rít nơi nơi tưng bừng
Đêm nghe mưa gió bão bùng
Chẳng hay nhiều ít hoa cùng rụng rơi.

Ảnh đại diện

Xuân hiểu (Mạnh Hạo Nhiên): Bản dịch của hieusol

Giấc xuân sáng nào biết
Nơi nơi chim ríu rít
Đêm qua vẳng gió mưa
Hoa rụng nhiều hay ít.

Ảnh đại diện

Đào hoa am ca (Đường Dần): Bản dịch của hieusol

Ở thôn đào có am hoa
Trong am một vị tiên hoa thuở nào
Tiên hoa trồng cội hoa đào
Lại đem hoa hái đổi bầu rượu thơm
Tỉnh cơn ngồi cạnh gốc hương
Say thời nằm dưới cội đơm ngủ vùi
Tỉnh say ngày lại qua ngày
Hoa tàn hoa nở năm tày nối năm
Nguyện cùng hoa rượu chết nằm
Chẳng mong khom gối trước dằm ngựa xe
Người vui xa mã xênh xê
Kẻ nghèo ta đấy duyên tề rượu hoa
Bần hàn, phú quý so ra
Trời cao, đất lạnh sánh mà được sao
Ngựa xe tranh với thanh cao
Người thời tất bật, ta cầu thong dong
Người cười ta kẻ điên khùng
Ta cười người đấy, người chừng hiểu chăng?
Thấy không hào kiệt Ngũ Lăng
Mộ nào hoa rượu, đất san ruộng cày.

Ảnh đại diện

Thương tiến tửu (Lý Bạch): Bản dịch của hieusol

Người có thấy
Nước Hoàng Hà đổ xuống từ trời
Xuôi dòng ra biển không trở lại
Người có thấy
Tuổi già soi gương sầu bạc tóc
Sớm vừa xanh tơ chiều sương tuyết
Kiếp đời ta cứ thoả vui chơi
Chớ để bát vàng trơ bóng nguyệt
Trời sinh ta tài tất sẽ dùng
Nghìn vàng tiêu sạch rồi lại tới
Mổ dê giết trâu này sướng khoái
Cạn ba trăm chén uống tràn khơi

Này Đan đệ
Này Sầm huynh
Ta mời rượu
Chớ vội ngừng
Với người, ta xin hát
Người hãy nghe ta ca khúc nhạc:
“Mâm cao cỗ đầy xem chẳng quý
Chỉ muốn say triền miên khôn tỉnh
Xưa nay thánh hiền đều bặt tiếng
Duy còn bợm rượu mãi lưu danh
Trần Vương trước mở yến Bình Lạc
Mười ngàn đấu rượu đùa say khướt”
Chù quán sao lại kêu thiếu tiền
Rót ngay rượu để ta vui tiếp
Thớt ngựa quý, áo lông cừu
Gọi trẻ đưa ra đổi lấy rượu
Cùng bạn chuốc tan vạn thuở sầu.

Ảnh đại diện

Tảo khởi (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của hieusol

Gió sớm đọng sương tan
Rèm thưa lẻ bóng lan
Oanh hót hoa cười ấy
Cho ai hỡi hương xuân

Ảnh đại diện

Thái tang tử (Đào hoa tu tác vô tình tử) (Nạp Lan Tính Đức): Bản dịch của hieusol

Đào kia thác vẫn còn vương
Gió đông thổi đến hoa nương la đà
Sắc hồng tung cánh bay xa
Qua song làm bạn cùng ta đang buồn
Thân gầy u uẩn ai thương
Ngậm cay đắng, bỏ quên hương xuân nồng
Tự cười, kém cả phù dung
Ủ tình sâu giữa lạnh lùng giá sương

Ảnh đại diện

Thái tang tử (Đào hoa tu tác vô tình tử) (Nạp Lan Tính Đức): Bản dịch của hieusol

Đào thẹn lìa cành vô tình quá,
Nương ngọn gió đông,
Tung cánh phai hồng,
Qua song làm bạn kẻ não lòng.

Ai thấu đắng cay thân gầy yếu,
Bỏ mặc xuân nồng,
Khôn sánh phù dung,
Ủ tình sâu giữa tiết lạnh lùng.


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)

Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối