33.67
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
3 bài thơ
2 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 01/07/2005 23:32 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 19/10/2007 04:30 bởi Vanachi
Hoàng Sào 黃巢 (?-884), người Sơn Đông, năm Càn Phủ đời Đường Hy Tông thứ 2 (875) cùng Vương Tiên Chi lãnh đạo nông dân khởi nghĩa, trước sau trên mười năm, có lần đánh phá kinh đô Trường An. Là một lãnh tụ nông dân nổi tiếng thời cổ đại Trung Quốc.

Hoàng Sào là một bậc văn võ kiêm toàn. Toàn Đường thi chỉ còn chép 3 bài tuyệt cú. Về võ công, quân khởi nghĩa do ông lãnh đạo từ năm 878 đã chiếm được nhiều tỉnh thành và nhất là đã chiếm được kinh đô Trường An từ năm 880 đến năm 884, vua Đường Hy Tông phải chạy vào đất Thục lánh nạn.