Đăng bởi Vanachi vào 29/11/2006 16:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 29/11/2006 16:41

不第後賦菊

待到秋來九月八,
我花開後百花殺。
沖天香陣透長安,
滿城盡帶黃金甲。

 

Bất đệ hậu phú cúc

Đãi đáo thu lai cửu nguyệt bát,
Ngã hoa khai hậu bách hoa sát.
Xung thiên hương trận thấu Trường An,
Mãn thành tận đới hoàng kim giáp.

 

Dịch nghĩa

Đợi đến ngày thu 8 tháng 9,
Khi hoa của ta nở ra, trăm hoa khác sẽ bị sát hại.
Hương thơm ngát trời bay tới tận Trường An,
Khắp thành tràn ngập trong các bộ áo giáp vàng.


Bài này làm sau khi Hoàng Sào thi tiến sĩ không đỗ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Chờ đến mùa thu ngày 8 tháng 9
Sau khi hoa của tôi nở, trăm hoa bị diệt
Hương bay thấu trời, bày trận đến tận Trường An
Khắp thành đầy đất là áo giáp vàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Chờ đến thu trước ngày trùng cửu
Diệt trăm hoa, nở rộ hoa tôi
Trường An hương thấu tận trời
Chật thành đầy đất sáng ngời giáp binh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Aficio

Trước ngày trùng cửu lúc thu sang
Cúc hoa nở rộ trăm hoa tàn
Hương thơm ngát trời xuyên cung cấm
Khắp thành rực rỡ áo giáp vàng.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trước ngày trùng cửu chờ thu tới,
Trăm hoa trước tàn, hoa ta mới.
Hương ngất trời cao thấu Trường An,
Kim giáp đầy thành vàng phất phới.

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Thêm 1 bản dịch

Đợi thu đến sát ngày trùng cửu
Hoa ta nở trăm hoa chết thay
Trường An trời thấu hương bay
Cả thành như thể vừa thay giáp vàng


Không dịch nổi thành 1 bài tứ tuyệt do câu cuối không nghĩ ra được viết 7 chữ kiểu gì cho hay nên đành chế thành song thất lục bát
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đợi ngày tám mùa thu tháng chín
Cúc nở đầy lấp kín trăm hoa
Trường An hương ngát bay xa
Khắp thành áo giáp chói loà vàng y

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngày tám chính thu rồi sẽ đến
Hoa ta nở rộ trăm hoa tàn
Ngất trời hương toả tràn kinh khuyết
Khắp chốn Trường An ngập giáp vàng

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đợi Trùng Dương tới thu qua
Sau hoa ta nở trăm hoa đều tàn
Ngất trời hương ngát Trường An
Khắp thành đều mặc giáp vàng lung linh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Đợi tiết thu về trùng cửu sang
Hoa mình nở chót mọi hoa tàn
Ngút trời hương trận Trường An toả
Khắp cả thành đua mặc giáp vàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đợi ngày tháng tám, chín thu sang,
Nở rộ hoa ta, hoa khác tàn.
Hương tới Trường An thơm ngát tận,
Khắp thành tràn ngập áo kim vàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời