Gió tây nhẹ sương khói trong, tháng chín
Vườn phía nam mây tía tạnh ôn hoà
Lan can đỏ ngắm hoa sao chỉ thích
Gặp nhà vườn nhưng không hỏi tên hoa

tửu tận tình do tại