Sa đen quạt trắng thế là quan
Không đổ vì chưng một nửa bùn
Nếu cứ đem mi ra đập vỡ
Chỗ nào trong bụng có tim gan!


Nguồn: Về Diên An (Thơ Trung Quốc), NXB Văn học, 1961
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)