Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 10/05/2012 21:54

題衚珍庵(衚佩衡)山水卷

對君斯冊感當年,
撞破金甌國可憐。
燈下再三揮淚看,
中華無此整山川。

 

Đề Hồ Trân Am (Hồ Bội Hành) sơn thuỷ quyển

Đối quân tư sách cảm đương niên,
Chàng phá Kim âu quốc khả liên.
Đăng hạ tái tam huy lệ khán,
Trung Hoa vô thử chỉnh sơn xuyên.


Hồ Bội Hành 胡佩衡 (6/1892-3/1965): tên trong giấy tờ là Tích Thuyên 錫銓, cũng có tên Hành 衡, tự Bội Hành 佩衡, hiệu Lãnh Am 冷庵, ngoại hiệu Hồ Đồ Khắc Đồ 胡塗克圖, người gốc Mông Cổ, nguyên quán huyện Trác, tỉnh Hà Bắc, nhân tổ bối buôn bán lương thực, xuống định cư tại Bắc Kinh.

Bài thơ này đề trên tập sách vẽ của ông bạn Hồ Bội Hành. Ông đau lòng vì sông núi của tổ quốc mình còn chưa trọn vẹn, còn bị đế quốc xâu xé. Kim âu (bát vàng) tượng trưng cho cõi bờ tổ quốc.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Nhìn vào sách bác nhớ năm xưa
Đổ vỡ "Kim âu" thật xót xa
Bao bận dưới đèn, nhìn, gạt lệ
Còn đâu sông núi trọn Trung Hoa!


Nguồn: Về Diên An (Thơ Trung Quốc), NXB Văn học, 1961
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Đề Hồ Trân Am (Hồ Bội Hành) sơn thủy quyển - hay Đề HỒ LÃNH AM .......

.......

Hồ Bội Hành 胡佩衡 (6/1892-3/1965) : tên trong giấy tờ Tích Thuyên 錫銓 , cũng có tên Hành 衡 , tự Bội Hành 字佩衡 ,
hiệu LÃNH AM 冷庵 ,  ngoại hiệu Hồ Đồ Khắc Đồ 胡塗克圖 , người gốc Mông Cổ ,  nguyên quán huyện Trác 涿縣 ,
tỉnh Hà Bắc 河北省 , nhân tổ bối buôn bán lương thực , xuống định cư tại Bắc Kinh  ...

Trang : 胡佩衡_百度百科

.........

Chưa có đánh giá nào
Trả lời