19/01/2021 07:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề bất đảo ông
題不倒翁

Tác giả: Tề Bạch Thạch - 齐白石

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 10/05/2012 21:11

 

Nguyên tác

能供兒戲此翁乖,  
打倒休扶快起來。  
頭上齊眉紗帽黑,  
雖無肝膽有官階!

Phiên âm

Năng cung nhi hý thử ông quai,
Đả đảo hưu phù khoái khởi lai.
Đầu thượng tề my sa mạo hắc,
Tuy vô can đảm hữu quan giai!

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Sa đen quạt trắng thế là quan
Không đổ vì chưng một nửa bùn
Nếu cứ đem mi ra đập vỡ
Chỗ nào trong bụng có tim gan!
Đây là một trong ba bài thơ đề bức vẽ "Ông lật đật" của Tề Bạch Thạch. Ông mượn ông lật đật đề châm biếm bọn quan liêu vô năng trống rỗng lừa dối nhân dân dưới ách Tưởng Giới Thạch.
Nguồn: Về Diên An (Thơ Trung Quốc), NXB Văn học, 1961

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tề Bạch Thạch » Đề bất đảo ông