詠菊其一

春前桃李漫紛紛,
垢葉蒼莖了不聞。
苦節若為安素分,
窮秋然後見清芬。
暗憐老圃應如是,
獨立西風孰與群。
高潔貞心非易得,
陶潛歸去始知君。

 

Vịnh cúc kỳ 1

Xuân tiền đào lý mạn phân phân,
Cấu diệp thương hành liễu bất văn.
Khổ tiết nhược vi an tố phận,
Cùng thu nhiên hậu kiến thanh phân.
Ám liên lão phố ưng như thị,
Độc lập tây phong thục dữ quần.
Cao khiết trinh tâm phi dị đắc,
Đào Tiềm quy khứ thuỷ tri quân.

 

Dịch nghĩa

Mùa xuân, đào mận đua nở chan chan,
Còn như lá mốc cành xanh, tuyệt nhiên không ai nói đến.
Giữ lấy khổ tiết, dường như yên với phận mình,
Đến cuối thu mới thấy hương thơm mát dịu.
Thương thầm cho vườn già cỗi nên phải nở muộn như thế,
Một mình đứng giữa gió tây, ít ai sánh bầy.
Tấm lòng trong sạch ấy, không phải là dễ kiếm,
Đào Tiềm lúc từ quan về nghỉ mới được biết đến ngươi!


Rút từ Quế Sơn tam nguyên thi tập (A.3160).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Xuân qua tới tấp mận cùng đào,
Lá mốc cành rêu lẩn chốn nào?
Giữ tiết dường như yên phận khó,
Dành hương cốt để đợi thu cao.
Thương thầm vườn cổ nên như vậy,
Đứng giữa hơi may mới biết nhau!
Trong sạch tấm lòng đâu dễ kiếm,
Đào Tiềm chỉ gặp lúc về hưu!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Đầu xuân đào mận phủ nơi nơi
Lá bẩn thân già tàn héo rồi
Thời khổ như là an phận bạc
Cuối thu sau nữa sắc hương phơi
Thầm thương vườn cũ nên như thế
Không bạn gió tây chỉ mỗi tôi
Cao khiết lòng trinh không dễ có
Đào Tiềm về nghỉ hiểu hoa thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trước xuân đào mận đua chen nở
Lá mốc thân già lẫn mọi đường
Tiết khó dường như yên phận số
Thu cao cốt đợi toả thơm hương
Thầm thương vườn cổ đành nên thế
Riêng đón hơi may mới tỏ tường
Trong sạch tấm lòng tìm chẳng dễ
Ông Đào mới biết lúc về vườn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước xuân tới tấp mận đào về,
Lá bẩn cành xanh liễu chẳng nghe?
Giữ tiết dường như an phận bạc,
Dành hương cốt để đợi thu về.
Thương thầm phố cũ nên như thế,
Đứng giữa gió thu mới biết nhau!
Tấm lòng trong sạch đâu dễ được,
Đào Tiềm mới biết lúc về hưu!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Xuân qua đào mận nở xôn xao
Lá mốc cây gầy chẳng thấy đâu
Mùa nghịch phải chờ an phận mỏng
Năm tàn mới trữ được hương lâu
Vườn xưa thầm nhớ nên đành vậy
Gió lạnh đứng mình mới rõ nhau
Tấc dạ thanh cao nào dễ gặp
Hoạ khi về ẩn giống ông Đào.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời