嚴鄭公宅同詠竹,得香字

綠竹半含籜,
新梢才出牆。
色侵書帙晚,
陰過酒樽涼。
雨洗娟娟淨,
風吹細細香。
但令無剪伐,
會見拂雲長。

 

Nghiêm Trịnh công trạch đồng vịnh trúc, đắc hương tự

Lục trúc bán hàm thác,
Tân sao tài xuất tường.
Sắc xâm thu trật vãn,
Âm quá tựu tôn lương.
Vũ sái quyên quyên tĩnh,
Phong xuy tế tế hương.
Đãn linh vô tiễn phạt,
Hội kiến phất vân trường.

 

Dịch nghĩa

Trúc xanh vừa hé bẹ,
Ngọn mới vừa khỏi tường.
Chiều tối sắc xông vào kệ sách,
Bóng râm lạnh phủ chén rượu.
Mưa rơi tí tách êm,
Gió thổi hương nhè nhẹ.
Đã có lệnh không cắt chặt,
Thì sẽ thấy dài tới vút mây.


(Năm 764)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trúc xanh nửa còn bẹ,
Ngang tường mới trổ cây.
Sắc chiều ùa kệ sách,
Bóng lạnh phủ chén cay.
Gió thổi nhè nhẹ ngát
Mưa rớt phất phơ bay.
Đã cấm không cho chặt,
Sẽ thấy vươn vút mây.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cành trúc xanh vừa ra khỏi bẹ
Ngọn biếc đang he hé vượt tường
Ban chiều kệ sách sắc vương
Bóng râm mát phủ rượu trong chén đầy
Mưa nho nhỏ hạt rơi yên lặng
Gió thổi hương thoang thoảng bay xa
Nếu không đẵn chặt cây nhà
Sẽ dài cao chạm mây xa ngang trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời