Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (231 bài thơ)
- Đỗ Mục (116 bài thơ)
- Ôn Đình Quân (54 bài thơ)
- Vi Trang (52 bài thơ)
- Cao Biền (26 bài thơ)
Tạo ngày 27/01/2007 19:39 bởi Vanachi
Cao Thiềm 高蟾, không rõ năm sinh và mất, đỗ tiến sĩ năm Hàm Thông thứ 14 (874) đời Đường, làm quan đến chức Ngự sử trung thừa khoảng năm Càn Ninh.