Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 26/01/2007 19:41

秋日北固晚望其一

風含遠思翛翛晚,
日照高情的的秋。
何事滿江惆悵水,
年年無語向東流。

 

Thu nhật Bắc Cố vãn vọng kỳ 1

Phong hàm viễn tứ tiêu tiêu vãn,
Nhật chiếu cao tình đích đích thu.
Hà sự mãn giang trù trướng thuỷ,
Niên niên vô ngữ hướng đông lưu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Chiều buồn gió gợi hồn viễn xứ
Ngày nắng trời đầy ắp tình thu
Tràn sông dòng nước còn tư lự
Về đông chảy mãi chẳng thành lời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Gió chiều xa vắng buồn chơi vơi,
Cao vọi tình thu ánh duơng ngời.
Hỏi sông đầy nước sao sầu muộn,
Trôi mãi về đông chẳng một lời ?

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Gío chiều viễn xứ, lòng u uẩn,
Tình dậy, thu sang rọi nắng hồng.
Gì cớ đầy sông buồn mặt nước,
Tháng ngày lặng lẽ chảy về đông.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió mang ý viễn phương ấp ủ
Nắng chiếu làm thu ý dâng cao
Sông đầy buồn bã vì sao?
Năm năm lặng lẽ trôi vào cõi đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió chiều buồn gợi tứ bồi hồi,
Đầy ắp tình thu ánh nhật ngời.
Dòng nước đầy sông sao buồn bả,
Dòng đông ngày tháng chẳng buông lời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời