03/02/2023 19:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu nhật Bắc Cố vãn vọng kỳ 1
秋日北固晚望其一

Tác giả: Cao Thiềm - 高蟾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/01/2007 19:41

 

Nguyên tác

風含遠思翛翛晚,
日照高情的的秋。
何事滿江惆悵水,
年年無語向東流。

Phiên âm

Phong hàm viễn tứ tiêu tiêu vãn,
Nhật chiếu cao tình đích đích thu.
Hà sự mãn giang trù trướng thuỷ,
Niên niên vô ngữ hướng đông lưu.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Chiều buồn gió gợi hồn viễn xứ
Ngày nắng trời đầy ắp tình thu
Tràn sông dòng nước còn tư lự
Về đông chảy mãi chẳng thành lời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Thiềm » Thu nhật Bắc Cố vãn vọng kỳ 1