23.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 08:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/08/2019 16:03

Một đêm quân tử nằm kề,
Còn hơn thằng ngốc vỗ về quanh năm.


Khảo dị:
Một đêm quân tử nằm kề,
Còn hơn thằng nhắng vỗ về quanh năm.
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970
3. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969